NL FR
0
Mijn favorieten
Mijn mandje

uw winkelmandje is leeg.

Algemene verkoopsvoorwaarden Edisac.be (Reflex) van toepassing vanaf 29 november 2018

 

Artikel 1 : Inleiding

Deze algemene verkoopsvoorwaarden vertegenwoordigen het geheel van clausules die van toepassing zijn op het aanbod en de verkoop via de website www.edisac.be.  De website www.edisac.be is eigendom van de overkoepelende onderneming REFLEX NV, vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel in Frankrijk, 59270 Bailleul (Belle), Parc d'activité de la Verte Rue, 432 Allée des Prêles,  met ondernemingsnummer 522 043 348, via het vrij verrichten van diensten in België handelend onder het BTW-nummer BE 0689719389,  hierna genoemd 'REFLEX', ter attentie van elke potentiële koper van producten via de website www.edisac.be, hierna genoemd ‘de klant’.

Alle correspondentie met REFLEX gebeurt op voormeld adres of via het e-mailadres: klantendienst@edisac.be voor de Nederlandstaligen of service-client@edisac.be voor de Franstaligen.

Het feit een bestelling te plaatsen impliceert de volledige aanvaarding van de klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Elke tegenstrijdige bepaling voorgesteld door de klant is niet tegenstelbaar aan REFLEX. REFLEX kan contractueel niet gebonden zijn door enig ander document dan deze algemene verkoopsvoorwaarden, zoals een prospectus of een catalogus die uitdrukkelijk bepalen enkel een indicatieve waarde te hebben. 

De klant kan op elk ogenblik kennisnemen van de algemene verkoopsvoorwaarden op de website www.edisac.be (hierna ‘de website’). Gezien deze algemene verkoopsvoorwaarden overeenkomstig artikel 19 kunnen worden gewijzigd, zijn de van toepassing voorwaarden deze die op de website staan op de datum van de bestelling.

Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, is onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van REFLEX.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de modaliteiten van de koopovereenkomst tussen REFLEX en de klant, van de bestelling tot diensten, via de betaling en de levering. Zij regelen alle stappen noodzakelijk voor een bestelling en verzekeren de opvolging ervan tussen REFLEX en de klant.

 

Artikel 2 : Aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden

De klant erkent op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden opgenomen in dit document en verklaart uitdrukkelijk deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

 

Artikel 3 : Producten

De karakteristieken van de door de klant bestelde producten zijn terug te vinden op de pagina ‘producten’ van de website. Alle voorgestelde producten zijn conform aan de Belgische wetgeving en aan de in België toepasselijke normen.

De foto’s van de producten maken geen deel uit van het contract en worden enkel als illustratie meegedeeld. Verschillen tussen de foto en het geleverd product kunnen geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van REFLEX, onverminderd het herroepingsrecht waarvan sprake in artikel 12.

Het aanbod van producten en de prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website en binnen de voorradig zijnde stock.

 

Artikel 4 : Prijs

De prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief btw en eventueel andere taksen. Ze houden rekening met de btw op de datum van de bestelling. In de aangekondigde prijzen zijn de verpakkings- en verzendingskosten niet begrepen.

REFLEX behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de toepasselijke prijs op het ogenblik van de bestelling.

REFLEX garandeert u de beste prijs. Indien de klant binnen een termijn van tien dagen na de aankoop van een artikel op de website edisac.be hetzelfde artikel aan een lagere prijs terugvindt op een andere Belgische internetsite, verbindt REFLEX zich ertoe om de klant tweemaal het verschil terug te betalen door bankoverschrijving binnen een termijn van één maand na de ontvangst van het verzoek van de klant, onder voorbehoud van het respecteren van onderstaande cumulatieve voorwaarden:

- Het moet gaan om een identiek product: Het product moet nieuw zijn, het moet van hetzelfde merk en hetzelfde model zijn, dezelfde referentie hebben, hetzelfde kleur en dezelfde maat;

-  De kost van de aangeboden diensten, onder meer de verzendingskosten, de verpakkingskosten, administratieve kosten, enz., moet gelijkwaardig zijn;

- Het product moet onmiddellijk beschikbaar zijn en de leveringstermijn mag niet hoger zijn dan deze voorgesteld door REFLEX;

- Het product moet werkelijk te koop zijn. De promotionele aanbiedingen die enkel tot doel zouden hebben de consument aan te trekken, zonder werkelijk het product te koop aan te bieden komen bijvoorbeeld niet in aanmerking;

- Het product moet te koop aangeboden zijn buiten de periodes van solden, promoties of opruimingen en mogen niet het voorwerp uitmaken van een korting op basis van een promotionele code;

- Het product mag niet verkocht zijn op een website voor verkoop per opbod of voor particuliere verkoop.

- Het product moet geleverd worden in België.

Er wordt slechts één terugbetaling op grond van het vorige lid per klant uitgevoerd voor hetzelfde artikel en nadat de klant volgende gegevens heeft overgemaakt:

- zijn voornaam en zijn naam;

- zijn nummer van de bestelling;

- de referentie van het artikel op de website edisac.be;

- de prijs die de klant op de website edisac.be heeft betaald;

- de naam van de website en de pagina op dewelke de lagere prijs terug te vinden is.

 

Artikel 5 : Bestelling

De bestellingen worden uitgevoerd op de website en kunnen slechts worden genoteerd, indien de klant duidelijk geïdentificeerd is door opgave van zijn e-mailadres (of de specifieke login voor deze website) en zijn wachtwoord, die strikt persoonlijk zijn.

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn op de website terug te vinden in het Nederlands en in het Frans en worden ten laatste op het ogenblik van de bestelling bevestigd door de klant. Zonder de aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan geen bestelling worden geplaatst.

REFLEX behoudt zich het recht voor elke bestelling van de duidelijk geïdentificeerde klant met wie een geschil zou bestaan betreffende de betaling van een vroegere bestelling te weigeren of te annuleren.

Elke bestelling geldt als aanvaarding van de prijs, van de algemene verkoopsvoorwaarden en van de beschrijving van de te koop aangeboden producten.

 

Artikel 6 : Totstandkoming van de overeenkomst

Elke bestelling wordt door REFLEX bevestigd via een e-mail aan de klant.

Het plaatsen van een bestelling via de website door gebruik te maken van een persoonlijke account samen met de bevestiging van de bestelling door REFLEX via e-mail vormen de totstandkoming van het contract langs elektronische weg, geldig overeenkomstig artikel XII.15 van het Wetboek van Economisch Recht.

 

Artikel 7 : Beschikbaarheid

Het aanbod van producten blijft geldig zolang de voorraad strekt.

In geval de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd door het niet voorradig zijn van een besteld product, wordt de klant daarvan bij elektronische post geïnformeerd. De bestelling wordt geannuleerd en de betaling wordt aan de klant terugbetaald op de bankrekening van de klant ten laatste binnen 30 dagen na de betaling door de klant.

 

Artikel 8 : Betaling en veiligheid

 

De regeling van de aankopen gebeurt online via bankkaarten: Visa, MasterCard, Maestro, betaling met 3x Cofidis Pay of via volgende systemen van direct of mobiel bankieren: KBC/CBC, ING en Belfius.

Alle betalingen zijn beveiligd. Het beveiligingssysteem voor de transacties wordt door de onderneming OGONE (http://www.ogone.be/) beheerd. De persoonlijke informatie, evenals de bankkaartnummers zijn nooit zichtbaar tussen de surfer en de server, de gegevens zijn getekend, gecodeerd en overgebracht door het SSL-protocol (SSL-certificaat) en dit stroomopwaarts van de telebetaling. Het akkoord van het centraal netwerk voor bankkaarten zorgt voor de aanvaarding van de bestelling. De rekening van de klant wordt gedebiteerd met het bedrag van de factuur, dat overeenstemt met de verzonden producten en de vervoerskosten, na het akkoord van het centraal netwerk van bankkaarten.

De keuze van de klant om een ander betalingsmiddel te gebruiken is slechts mogelijk mits een voorafgaand akkoord van REFLEX .

In geval van het frauduleus gebruik van een bankkaart of van twijfels over de regelmatigheid, behoudt REFLEX zich de mogelijkheid voor om de verzending van de bestelling te schorsen en te vragen enkel een betaling via bankoverschrijving uit te voeren.

 

Artikel 9 : Betaal uw aankopen in 3 termijnen met Cofidis

Betaling in 3 keer met bankkaart

Onze partner Cofidis stelt u een financieringsoplossing voor met de naam 3xCofidisPay, waarmee u uw aankopen van € 80 tot € 1000 in 3 keer kunt betalen met uw bankkaart. COFIDIS nv is erkend als kredietgever bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA): chaussée de Lille 422A - 7501 Orcq - RPR-BTW-BE 0400.359.283.

Voorwaarden

Dit aanbod is voorbehouden aan particulieren (meerderjarige natuurlijke personen) die in België verblijven, houder zijn van een Belgische identiteitskaart en houder zijn van een Visa- en MasterCard-kredietkaart met een geldigheidsdatum van meer dan 4 maanden na het moment van de aanvraag, met uitzondering van de MasterCard by Cofidis, MasterCard Gold by Cofidis, American Express, E-CB en beroepskaart).Inschrijvingsvoorwaarden

Cofidis biedt u de mogelijkheid om in 3 keer te betalen met uw kredietkaart. Een eenvoudige en snelle betaling met een onmiddellijke bevestiging. 1. Na bevestiging van het winkelmandje en eenmaal op de betaalpagina van uw bestelling klikt u op de betalingswijze ‘Betalen met 3xCofidisPay’. 2. U wordt vervolgens doorverwezen naar de pagina van onze partner Cofidis om uw persoonlijke gegevens en de gegevens van uw bankkaart te valideren en een kopie van uw identiteitskaart te downloaden. U kunt kennisnemen van de algemene voorwaarden van de betaling in 3 keer waarop u wenst in te tekenen en die u worden getoond voordat u ze kunt aanvaarden door het daartoe bestemde vakje aan te vinken. 3. U krijgt onmiddellijk online bevestiging: als u in aanmerking komt, betaalt u de eerste aflossing en is de bestelling klaar. Indien u niet in aanmerking komt, kiest u een ander betaalmiddel. U beschikt over een herroepingstermijn van 14 dagen om af te zien van uw betalingsfaciliteit. 4. U ontvangt vervolgens een bevestigingsmail van uw betaling in 3 keer (onder voorbehoud van aanvaarding door Cofidis) met de bedragen en de datums van uw volgende betalingen.Werking

• Met de betaling in 3x per kredietkaart kunt u de bestelling op de verkoopwebsite als volgt betalen. Op de kredietkaart die overeenstemt met het door u meegedeelde nummer, de geldigheidsdatum en het cryptogram, wordt het bedrag van uw bestelling, vermeerderd met de kosten, in 3 termijnen gedebiteerd. Het bedrag van elke aflossing is gelijk aan het totale bedrag van de bestelling vermeerderd met de eventuele kosten en gedeeld door drie: - De eerste betaling vindt plaats binnen maximaal zes dagen na de bevestiging van uw bestelling en is gelijk aan het eerste derde. - De tweede en derde aflossingen die elk overeenstemmen met een derde van het bedrag van de bestelling, vermeerderd met de eventuele kosten, zullen worden afgehouden op de in het bijgevoegde overzicht vermelde datums. • Betaling in 3 keer is mogelijk voor aankopen van € 80 tot € 1000. Voorbeeld: Bij een aankoop van € 120, een eerste betaling van € 40,88 en vervolgens 2 aflossingen van € 40,88. Betalingsfaciliteit met een looptijd van 2 maanden met een vast JKP van 2,20 %. Kosten van de financiering: € 2,64, met een maximum van € 11,44. 

 

Artikel 10 : Levering

De op de site gekochte producten worden geleverd op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Ter informatie: de gemiddelde leveringstermijn bedraagt vier werkdagen.

De overschrijding van de gemiddelde leveringstermijn kan geen annulering van de bestelling, prijskorting of schadevergoeding tot gevolg hebben, zolang de bestelling binnen 30 dagen volgend op de bevestiging van de bestelling aan de klant is geleverd. Indien de goederen niet zijn geleverd 30 dagen na de bestelling heeft de klant het recht de overeenkomst te annuleren door een eenvoudige kennisgeving aan REFLEX .

Bij ontvangst van het pakket dient de klant onmiddellijk de uitwendige staat ervan te controleren. Indien het pakket sporen van beschadiging of opening vertoont, mag de klant het pakket uitsluitend openen in aanwezigheid van een bevoegd agent van het vervoersbedrijf, teneinde tegensprekelijk vast te stellen of de goederen beschadigd zijn. De klant kan in geval van beschadiging van de verpakking het pakket ook weigeren zodat het naar REFLEX wordt teruggestuurd..

 

Artikel 11 : Verzendingskosten

Met uitzondering van een tegengestelde vermelding op de website en met uitzondering van bestellingen van producten met de vermelding "promotie", "outlet", "solden" of "gegarandeerd laagste prijs", zijn de verzendingskosten gratis voor elke bestelling van meer dan 39 euro (59 euro voor thuislevering), alle taksen inbegrepen, indien leverbaar in België.

De vrijstelling van verzendingskosten geldt eveneens voor elke bestelling van uitsluitend producten in solden, in promotie of met vermelding "gegarandeerd laagste prijs" van meer vanaf 59 euro (alle taksen inbegrepen), en te leveren in België en voor elke bestelling te leveren in België, waarin zowel producten in solden, in promotie of met vermelding "gegarandeerd laagste prijs", als normale producten opgenomen zijn zolang de totaalprijs voor de normale producten, alle taksen inbegrepen, meer dan 59 euro (of 89 euro voor thuislevering) bedraagt.

REFLEX behoudt zich het recht deze bedragen op elk ogenblik te wijzigen, maar de verzendingskosten worden gefactureerd op basis van de toepasselijke kostprijs op het ogenblik van de bestelling. Onder deze bedragen wordt een deelname in de verzendingskosten als supplement gefactureerd.

De verzending gebeurt via de vaste transportpartners van REFLEX , zijnde Bpost (voor zendingen naar België), DHL Express (voor zendingen naar Nederland) en Post Luxembourg (voor zendingen naar Luxemburg).

Voor verzendingen naar het andere landen dan België worden de werkelijke kosten gefactureerd.

 

Artikel 12 : Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven de eigendom van REFLEX tot aan de volledige betaling van de prijs. Het risico van de levering van het product gaat bij het afsluiten van het contract over op de klant.

 

Artikel 13 : Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht heeft de klant, indien hij ‘consument’ is in de zin van voornoemd wetboek, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.  Indien de klant - consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, loopt de termijn van 14 kalenderdag vanaf de dag waarop de klant - consument het laatste goed fysiek in bezit neemt of indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, loopt zij vanaf de dag waarop de consument de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt.

De klant-consument die gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient dit ondubbelzinnig en schriftelijk te doen via post naar het adres Parc d'activité de la Verte Rue, Allée des Prêles, 59270 Bailleul te Frankrijk of via e-mail naar klantendienst@edisac.be, te verzenden voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen. De klant - consument kan hiertoe gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping opgenomen als bijlage bij deze algemene voorwaarden.

De klant-consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop de klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig dit artikel aan REFLEX heeft meegedeeld,  zendt hij het product terug. Het product moet worden teruggezonden in zijn oorspronkelijke en volledige staat en in zijn originele verpakking en vergezeld gaan van een kopie van de factuur. De klant - consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Met uitzondering van de gevallen vermeld in artikel VI.51, § 4 van het Wetboek van Economisch Recht komen de retourkosten komen voor rekening van de klant. Er zal geen enkele terugzending onder rembours worden aanvaard, ongeacht de reden daarvoor. Met uitzondering van de retourkosten betaalt REFLEX onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de klant-consument om de overeenkomst te herroepen, alle door de klant betaalde sommen terug.

De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij de klant - consument.

 

Artikel 14 : Omruiling

Het product kan in een EDISAC winkel worden omgeruild binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de ontvangst ervan. Het moet zich in zijn oorspronkelijke en volledige staat (verpakking, toebehoren …) bevinden en vergezeld gaan van een kopie van de factuur en van de naar behoren ingevulde retourbon.

Onvolledige, vernielde, beschadigde of vervuilde producten worden niet omgeruild.

 

Artikel 15 : Retour – Terugbetaling

Onverminderd de wettelijke waarborg inzake verborgen gebreken in de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, moet de klant indien het product niet overeenstemt met de bestelling (er is een ander product geleverd qua kleur of model) of een fabricatiefout of beschadiging vertoont binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de ontvangst ervan aan REFLEX schriftelijk het probleem signaleren en, in geval van gebreken of beschadigingen,  foto’s van het gebrek of de beschadiging toevoegen.

Indien REFLEX vaststelt dat er een gebrek aan conformiteit is tussen de bestelling en de levering of dat het product een fabricatiefout of een beschadiging vertoont zal REFLEX de klant een retourbon overmaken, met dewelke de klant het product aan REFLEX kan terugzenden op kosten van REFLEX .

Behoudens ingeval van de volgende alinea van dit artikel, betaalt REFLEX alle door de klant betaalde sommen terug binnen een maximumtermijn van 30 dagen na de datum waarop REFLEX het geretourneerde product heeft ontvangen. Het bedrag wordt altijd terugbetaald op het oorspronkelijke betaalmiddel waarmee de initiële bestelling werd vereffend.

Indien de klant een product terugzendt omdat het niet beantwoordt aan zijn bestelling en hij het product wenst te ontvangen dat overeenstemt met zijn oorspronkelijke bestelling, moet de klant REFLEX schriftelijk om de vervanging van het goed verzoeken per post naar het adres Parc d'activité de la Verte Rue, 432 Allée des Prêles, 59270 Bailleul te Frankrijk of via e-mail naar klantendienst@edisac.be.

 

Artikel 16: Garantie en aansprakelijkheid

Alle door REFLEX aan consumenten geleverde producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek. Onderstaande bedingen gelden ook voor consumenten voor zover ze niet in strijd zijn met de dwingende bepalingen van de wet, in welk geval enkel de met de wet strijdige bepalingen vervallen.

Sommige producten zijn door de producent (zie de fiche van het product) gewaarborgd tegen fabricatiefouten, maar niet tegen normale sleet ten gevolge van een normaal gebruik, noch tegen een verkeerd gebruik van het product.

De aansprakelijkheid van REFLEX voor verborgen gebreken is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.

REFLEX is tegenover de klant of een derde niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse schade, bedrijfsschade, winstderving of omzetverlies die zich op eender welke manier voordoet als gevolg van een gebrek in een product of een laattijdige levering van een product.

REFLEX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op wetgeving van het land waar het product wordt geleverd, buiten België.

REFLEX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internet, zoals een onderbreking van de diensten, indringing van buitenaf (hacking), of aanwezigheid van virussen.

 

Artikel 17 : Persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

In het kader van de verkoop op afstand, is het noodzakelijk dat u ons bepaalde  persoonsgegevens (zoals uw naam, uw (e-mail)adres en telefoonnummer, etc.) verstrekt. Het is tevens mogelijk dat wij uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden verwerken. REFLEX is de verantwoordelijke voor de verwerking en zal de persoonsgegevens van de klant steeds verwerken in overeenstemming met het privacy beleid beschikbaar via en de toepasselijke regelgeving op het vlak van verwerking van verwerking van persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.    

 

Artikel 18 : Intellectuele rechten

Alle onderdelen van de website (de materialen, teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen) en de “look & feel” van de website zijn auteursrechtelijk beschermd of genieten bescherming door andere intellectuele rechten zoals het databankenrecht, het merkenrecht, het recht op afbeelding,  het tekeningen- en modellenrecht, etc . Zij zijn en blijven de exclusieve eigendom van REFLEX . 

Enkel het privégebruik van de website is toegestaan. Elk ander gebruik kan worden beschouwd als namaak en worden bestraft, onverminderd de andere rechten van REFLEX.

Elk volledig of gedeeltelijk hergebruik (bv. scrapen, herdrukken, etc.) van de catalogus van de website is strikt verboden.

 

Artikel 19 : Toepasselijk recht - Geschillen

De overeenkomst tussen de klant en REFLEX wordt beheerst door het Belgische recht, doch zonder dat de klant indien hij ‘consument’ is, de bescherming verliest welke hij geniet op grond van dwingende bepalingen van zijn nationaal consumentencontractenrecht.

In geval van geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd. Een consument in de zin van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 (Brussel Ibis) kan een vordering instellen tegen REFLEX voor de Belgische rechtbanken of voor de bevoegde rechtbank van de plaats waar de consument zijn woonplaats heeft. Een vordering van REFLEX tegen een consument in de zin van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 (Brussel Ibis) kan slechts gebracht worden voor bevoegde rechtbank van de lidstaat op het grondgebied waarvan de consument woonplaats heeft.

 

Artikel 20 : Wijziging van de algemene verkoopsvoorwaarden – Klachten – Klantenservice

REFLEX behoudt zich het recht voor de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Iedere wijziging wordt ter kennis gebracht van de klant. Behoudens verzet binnen de maand na kennisgeving wordt de klant geacht ingestemd te hebben met de gewijzigde algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

Voor de klantenservice en elke klacht kan de klant zich wenden tot :

EDISAC.BE - REFLEX

Parc d'activité de la verte rue, 432 Allée des Prêles

59270 Bailleul

FRANKRIJK

klantendienst@edisac.be

Telefoon : 078/38 00 31

 

 

 

BIJLAGE

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als de klant-consument de overeenkomst wilt herroepen)

 

— Aan

EDISAC.BE - REFLEX

Parc d'activité de la verte rue, 432 Allée des Prêles

59270 Bailleul

FRANKRIJK

klantendienst@edisac.be

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………

 

— Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

— Adres consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

— Datum …………………………………………………………………………………………………

 

— Handtekening van consument(en)

 

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.